Sera ya Elimu na Mafunzo 2014

Serikali imekusudia kuleta mapinduzi ya kiuchumi ili kuibadili Tanzania kuwa nchi ya uchumi wa kati ifikapo mwaka 2025. Sekta ya elimu na mafunzo, kwa mujibu wa Dira ya Maendeleo ya Taifa ya 2025 na Mpango wa muda mrefu wa Maendeleo ya Taifa 2011/12 hadi 2024/25, i…

Read more

Contact Us

  • Address:Msalato Secondary School,
  • P.O Box 933, Dodoma,
  • Tanzania
  • Headmistress:0685516117
  • Secondmaster:0787285747
  • Email:info@msalatosec.sc.tz